Skogsindustriernas styrelse

Lars Idermark, Södra (ordförande, på bild)
Petra Einarsson, BillerudKorsnäs
Karl-Henrik Sundström, Stora Enso 
Ulf Larsson, SCA
Henrik Sjölund, Holmen
Olov Winblad von Walter, Metsä Board Sverige AB
Per Skoglund, Arctic Paper
Hannele Arvonen, Setra
Morten Kristiansen, Moelven
Hans Sohlström, Ahlstrom-Munksjö
Per Swärd, Smurfit Kappa
Lars Winter, Domsjö
Santhe Dahl, VIDA-koncernen
Lars Martinson, Martinsons Trä
Ulf Bergkvist, Bergkvist-Insjön