Styrelsen för Svenskt Trä

Styrelsen för Svenskt Trä/Skogsindustriernas Trämekaniska styrelsen har ansvaret för de trämekaniska frågorna inom Skogsindustrierna. Styrelsen har också det yttersta ansvaret för det marknadsarbete som bedrivs inom ramen för Svenskt Trä där uppdraget är att ”Bredda marknaden för att öka värdet på träprodukter”. Lägga strategin, beslut om budget och inriktning samt följa upp ekonomin. Inom programmet Svenskt Trä återfinns också Sveriges Träbyggnadskansli som har uppgiften att verka för ett ökat träbyggande. Svenskt Trä ansvarar också för det viktiga Nordiska samarbetet inom den trämekaniska industrin liksom att genom de olika Europeiska samarbetsorganisationerna  verka för bättre villkor för träindustri och dess produkter. 

Styrelsen har också ansvaret för den Sågverkens Forskningsfond som kan finansiera strategiska projekt till gagn för utveckling av träindustri och dess produkter. Lika så finns Gabrielssons stipendiefond som kan ge medel till yngre anställda i medlemsföretagen för deras yrkesmässiga förkovran.

Svenskt Trä ansvarar också administrativt för de olika produktsamarbeten som drivs inom  Svenskt Trä som Svensk Förpackningsförening, CMP och Limträ kommittén.

Peter Eklund, Bergkvist-lnsjön AB (ordförande)
Per Andersson, Derome Timber AB (vice ordförande)

Kari Andersson, AB Hilmer Andersson
Olle Berg, Setra Group AB
Erik Eliasson, Norra Skogsägarna Ek. För.
Anders Gyllengahm, Sandåsa Timber AB
Måns Johansson, Vida Wood AB
Henrik Jönsson, Norrskog Wood Products AB
Björn Lagerqvist, Wallnäs AB
Mikael Lindberg, Stora Enso Timber AB
Anders Lindh, Moelven Timber A/S
Jörgen Lindquist, Södra Skogsägarna ek.för.
Lars Martinson, Martinsons Såg AB
Jonas Mårtensson, SCA Timber AB
Peter Nilsson, Bergs Timber AB
Johan Padel, Holmen AB
Jesper Rudbäck, AB Trätälja

Kommittéansvarig

Mikael Eliasson, Skogsindustrierna