Träförpackningskommittén

Svenska tillverkare av träförpackningar har tidigare varit organiserade i den Svenska Förpackningsföreningen. Från och med den 7 mars 2017 flyttades föreningens verksamhet till Träförpackningskommittén som ingår i branschorganisationen Svenskt Trä.

Träförpackningskommitténs uppdrag är att

  • Stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träförpackningsområdet.
  • Medverka till att sprida kännedom om träförpackningar, förpackningsteknik och dess metoder och möjligheter.
  • Bevakning av normer och bestämmelser inom produktområde träförpackningar samt deltagande i svenskt och europeiskt standardiseringsarbete.
  • Erfarenhetsutbyte i frågor på principiell och övergripande branschnivå deltagande i europeiskt och internationellt branschsamarbete och därtill hörande kontakter med motsvarande organisationer.
  • Vara kontaktorgan på den svenska träförpackningsindustrins vägnar för svenska och internationella frågor.
  • Medverka till förekommande utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träförpackningsområdet.

Samtliga deltagare i Träförpackningskommittén finns att hitta på svensktträ.se 

Deltagare i Träförpackningskommitténs styrgrupp är

Ordinarie ledamöter

Claes Arvidsson, Vida Packaging AB, ordförande
Tobias Bosson, KRP Koncernen
Eva Karlsson, Herrljunga Emballage AB
Kent Persson AB Genarps Lådfabrik
Oskar Ryno, AB Karl Hedin

Suppleanter

Torbjörn Andersson, JGA Emballage AB
Kent Håkansson, Håkanssons Emballage AB

Valberedning

Stefan Nilsson, Åsljunga Pallen AB
Lennart Svensson, AB Gyllsjö Träindustri