Miljökommittén

Blandade växter
Foto: Skogsindustrierna

Göran Lindqvist, Arctic Paper (ordförande)

Kenneth Collander, Stora Enso
Christer Fält, SCA
Helen Sundvall, Metsä Board Sverige
Anders Hildeman, Ahlstrom-Munksjö
Marie Hjortstam, Vida
Mikael Käll, Metsä Tissue
Karl Pontus Larsson, Setra Nyby
Mats Lindström, SÅGAB
Ingemar Lundström, Smurfit Kappa
Roine Morin, Södra Skogsägarna
Malin Nygren, Domsjö
Johan Skäringer, BillerudKorsnäs
Lars Strömberg, Holmen
Gunnar Johansson, Essity

Kommittéansvar

Christina Wiklund, Skogsindustrierna