Målningskommittén

Målningskommitténs uppgift är att driva utvecklingen av branschstandarden CMP – Certifierad Målad Panel. Målet är arbeta för en hög och jämn kvalitet på industriellt målade utvändiga panelbrädor genom oberoende kontrollarbete, standardisering, produktförbättringar, utbildning och marknadsföring.

Per-Erik Andersson, Sveden Trä AB, ordförande

Mauricio Reyes, Setra Trävaror AB
Johan Claesson, Engwall o. Claesson AB
Kenth Eriksson, Sherwin-Williams Sweden Group AB
Kurt Fredriksson, Tikkurila Sverige AB
Ulrik Lindgren, Ingarp Träskydd AB
Christian Lundberg, Akzo Nobel Industrial Coating AB
Peter Sjödelius, Jotun Sverige AB
Göran Henriksson, Södra Wood AB
Lisa Engström, AB Karl Hedin
Gert Wahlström, Moelven Wood AB
Joakim Svensson, Teknos AB

Målningskommitténs Teknikergrupp

Mikael Andersson, Tikkurila Sverige AB
Andreas Ehn, Sherwin-Williams Sweden Group AB
Karin Mattsson, Jotun Sverige AB
Joakim Svensson, Teknos AB
Gert Wahlström, Moelven Wood AB
Göran Bäckström, Norrskog Wooden Products
Mauricio Reyes, Setra Group
Mikael Lönngren, Södra Wood
Emma Jansson, KTF

Målningskommitténs Expertgrupp

Kerstin Sedendahl, Mellangården Miljö och Utveckling AB, ordförande
Jan Ekstedt, Ekstedt Coating Technology
Peter Weissenborn, NBP Labs AB
Stefan Jeppsson, Jeppsson Consulting
Gert Eriksson, Erikssons Kvalitet och Ledarskap AB
Jan Brundin, Erikssons Kvalitet och Ledarskap AB

Kommittéansvariga

Johan Fröbel, chef distribution och teknik Svenskt Trä
Johan Larsson, projektledare Svenskt Trä