Limträkommittén

Limträkommittéen är de svenska limträtillverkarnas sekretariat för teknisk information och utveckling.

Verksamheten med gemensam information och utveckling började på 1970-talet och har till uppgift att:

  • Stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träbyggnadstekniken.
  • Medverka till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träbyggnadsområdet.
  • Medverka till att sprida kännedom om träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.

Verksamheten administreras av Svenskt Trä som är en avdelning inom Skogsindustrierna. Försäljning av limträ ingår inte i verksamheten.
Limträkommittén består av följande medlemsföretag:

  • Glulam of Sweden AB
  • Martinson Group AB
  • Moeleven Töreboda AB
  • Setra Trävaror AB

Limträkommitténs sammansättning:

Thomas Kling, Setra Trävaror AB, ordförande

Thomas Johansson, Moelven Töreboda AB
Lars Källströmmer, Martinsons Trä AB
Kjell Lilltjernbakken, Setra Trävaror AB
Magnus Lundqvist, Moelven Töreboda AB
Anders Lundström, Glulam of Sweden AB
Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB
Jesper Åkerlund, Martinsons Byggsystem KB

Limträkommitténs Teknikergrupp

Peter Jacobsson, Martinsons Byggsystem KB
Thomas Johansson, Moelven Töreboda AB
Tobias Österberg, Setra Trävaror AB
Vakant, Glulam of Sweden AB

Limträkommitténs Träbrogrupp

Tomas Frödelius, Moelven Töreboda AB
Peter Jacobsson, Martinsons Byggsystem KB
Erik Johansson, Moelven Töreboda AB
Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB
Jesper Åkerlund, Martinsons Byggsystem KB

Kommittéansvarig

Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä