Forsknings- och innovationskommittén

Mikael Hannus, Stora Enso (ordförande)

Anna Bergquist, Ahlstrom-Munksjö
Henric Brage, Södra
Anders Carlsson, Derome
Ann-Britt Edfast, Sveaskog
Jerker Jäder, SCA
Linda Eriksson, representant Skogskommittén
Stig Grundberg, Norra Skogsägarna
Björn Källander, Svenskt Trä 
Anders Norén, Holmen 
Helena Sjögren, representant Energikommittén 
Pernilla Ståhle, BillerudKorsnäs
Anna Wiberg, BioInnovation

Kommittéansvarig

Torgny Persson, Skogsindustrierna