Energikommittén

Eluttag på blå bakgrund

Det övergripande målet för Energikommitténs (EK) arbete är att främja den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Detta sker genom:

  • Att öka förståelsen hos beslutsfattare om att skogsindustrin spelar en avgörande roll för bioekonomin och det svenska energisystemet, både när det gäller användning och produktion av förnybar energi.
  • Att minska de av industrins kostnader för energianvändning och klimatutsläpp, som kan relateras till politiska beslut.
  • Att säkerställa att industrin har en långsiktigt stabil energiförsörjning med lågt klimatavtryck och till internationellt konkurrensmässiga priser.


Ola Schultz-Eklund, Holmen AB (ordförande)
Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle (vice ordförande)

Per Bertilsson, REBIO
Henric Dernegård, Södra Skogsägarna
Anneli Gordon, Ahlstrom-Munksjö
Nils Haurli, Rottneros
Andreas Hörnfeldt, Setra Group
Bo Johansson, Smurfit Kappa
Conny Johansson, Stora Enso
Eva Larsson, Domsjö fabriker
Ilkka Latvala, Metsä Group
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige 
Jens Olsson, SCA 
Johan Schönström, BillerudKorsnäs

Kommittéansvarig

Anna Holmberg, Skogsindustrierna
Helena Sjögren, Skogsindustrierna