Utskottsmedlemmar

Medlemmar i Skogsindustriernas industrihistoriska utskott.

Ordförande

  • Hans Norrström, docent, direktör Ångpanneföreningen

Verkställande ledamot

  • Anders Luthbom, fil.kand. f.d. VP Business Intelligence, SCA

Övriga medlemmar

  • Mikael Jansson, förhandlingsombudsman, Pappers
  • Per Jerkeman, tekn lic.
  • Helene Sjunnesson, fil lic, f.d. avdelningschef, Tekniska museet
  • Yngve Stade, civ.ing., tekn. Dr h.c, f.d. SEVP, Stora Enso
  • Lennart Stolpe, tekn.dr., tidigare Billerud Gruvön
  • Marianne Svensén, fil.kand., tidigare branschekonom, Skogsindustrierna
  • Kristina Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet
  • Sven Wird, civilingenjör, f.d. Senior VP, Holmen