Pappers- och massabruk i Sverige

Listan upptar samtliga bruk i Sverige och bruken finns dokumenterade i Industrihistoriska utskottets serie om bruken i olika landskap.

Då bruken i Småland är uppdelade på tre böcker: Del 1 Kronobergs och Kalmar län, Del 2 Jönköpings län och Del 3 Handpappersbruken, har de småländska bruken i listan fått en beteckning (Kr, Ka, Jö och H) som visar i vilken bok de återfinns.