Industrihistoriska utskottet

Industrihistoriska utskottet bildades 1973.

Utskottet har i uppgift att:

  • Främja industri- och kulturhistorisk forskning om svensk skogsindustri, i första hand pappers- och massaindustri. 
  • Sprida information och kunskap om skogsindustrins historia både inom och utom branschen.
  • Medverka till dokumentation av industrimiljöer samt inventering och bevarande av arkiv och industrihistoriska föremål.

Besök också sajten: Papper och massa i Värmland