Vår organisation

Här får du inblick i hur Skogsindustriernas organisation ser ut. Våra medlemmar deltar aktivt i arbetet genom våra kommittéer.