Samverkan inom EU

Skogsindustrierna samarbetar med flera europeiska organisationer.

The Confederation of European Paper Industries, CEPI

 • Representerar europeisk massa- och pappersindustri i EU
 • Läs mer på webbplatsen: CEPI

The European Confederation of Woodworking Industries, CEI-Bois

 • Representerar europeisk trämekanisk industri inklusive sågverk i EU
 • Läs mer på webbplatsen: CEI-Bois

Forest-based Sector Technology Platform, FTP 

 • Europeiskt samarbete för skogligt baserad forskning 
 • En plattform där industrin, skogsägarna och relevanta myndigheter diskuterar gemensamma forsknings- och innovationsbehov
 • Ska möjliggöra riktade investeringar inom forskning, teknologisk utveckling och innovation
 • Läs mer ​på webbplatsen: The Forest-based Sector Technology Platforms

Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation

 • Världens största satsning på forskning och innovation med total budget på runt 80 miljarder euro
 • Mål att stärka EU:s konkurrenskraft och att stimulera och stödja utvecklingen teknik med hög innovationspotential för att möta samhälliga utmaningar
 • Läs mer på webbplatsen: Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation

International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA 

 • Internationellt institut som bedriver forskning kring aktuella frågor som berör miljö-, teknik och ekonomifrågor
 • Fokuserar främst på sektorsövergripande frågor vilkas omfång gör dem för stora och komplexa att hantera av ett enskilt land eller forskningsfält
 • Svenska deltagande i IIASA koordineras av Formas
 • Läs mer på webbplatsen: IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis