Publikationer: Industrihistoria

Utgivna böcker:

Bruksserien

Papper och massa i Medelpad och Jämtland, utgiven 1997
Författare: Christian Valeur.

Papper och massa i Ångermanland, utgiven 2000
Författare: Christian Valeur.

Papper och massa i Småland – del 1, utgiven 2002
Författare: Karl-Fredrik Gustafsson.

Papper och massa i Östergötland, utgiven 2003
Författare: Helene Sjunnesson och Thomas Wahlberg

Papper och massa i Västerbotten och Norrbotten, utgiven 2003
Författare: Christian Valeur

Papper och massa i Småland – del 2, utgiven 2004
Författare: Karl-Fredrik Gustafsson.

Papper och massa i Hälsingland och Gästrikland, utgiven 2007
Författare: Christian Valeur.

Papper och massa i Dalarna och Uppland, utgiven 2008
Redaktörer: Hans Troedsson och Per Jerkeman.

Papper och massa i Värmland, utgiven 2009
Författare: Lennart Stolpe (och redaktör), Carl Håkansson, Lennart Källén, Hasse Olsson och Alf Svensson

Papper och massa i Södermanland, Västmanland och Närke utgiven 2010
Författare: Per Jerkeman och Bo Wessman.

Papper och massa i Västergötland, Bohuslän och Dalsland utgiven 2011
Författare: Jan Rennel.

Papper och massa i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland, utgiven 2012
Författare: Per Jerkeman (och redaktör), Patrik Ekheimer, Bertil Johansson, Jan Malmström, Lennart Igerud, Inga Kinell, Lars-Erik Wernersson och Anders Wetterling

Papper och massa i Småland – del 3 Handpappersbruken, utgiven 2015
Författare: Anders Houltz, Marie Nisser och Helene Sjunnesson

Produktserien

Förpackningspapperens historia, utgiven 2016
Författare: Lennart Stolpe

Press stopp?, utgiven 2018
Författare: Anders Luthbom

Övriga böcker

Att göra skillnad – ingenjörer berättar, utgiven 2017
Redaktör: Per Jerkeman

"... huru vi kokade cellulosa och gjorde papper därav" Ingenjörer berättar, utgiven 2014 Redaktör: Per Jerkeman

Vägen mot hållbarhet, utgiven 2017
Författare: Per Jerkeman och Hans Norrström

Beställ böcker

I användarvillkoren kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter på webbplatsen.