Publikationer: Forskning

Foto: CELLINK AB

Skogsnäringens forskningsagenda är framtagen av skogsnäringen och forskarsamhället i samråd, och med nationella forskningsfinansiärer som observatörer. Agendan redogör för de forskningsområden som skogsnäringen anser vara viktiga för den framtida bioekonomin och industrins fortsatta konkurrenskraft.

Läs mer och beställ här.