Industrihistoriska utskottet

Den första svenska pappersmaskinen startades i Klippan 1832.

Skogsindustriernas Industrihistoriska utskott har till uppgift att:

 • Främja industri- och kulturhistorisk forskning om svensk skogsindustri, i första hand pappers- och massaindustri.

 • Sprida information och kunskap om skogsindustrins historia både inom och utom branschen.

 • Medverka till dokumentation av industrimiljöer samt inventering och bevarande av arkiv och industrihistoriska föremål.

Utskottets uppgift har lösts främst genom insamling och bearbetning av material av industrihistoriskt intresse som sedan publicerats i bokform. Efter genomförd dokumentation av alla massa- och pappersbruk i Sverige, inriktas nu arbetet på att visa hur branschens produkter utvecklats samt att lyfta fram eldsjälar och tekniska innovationer som legat bakom industrins utveckling.

Medlemmar

 • Hans Norrström, docent, direktör Ångpanneföreningen, ordförande 
 • Anders Luthbom, fil.kand. f.d. VP Business Intelligence, SCA, verkställande ledamot
 • Mikael Jansson, förhandlingsombudsman, Pappers
 • Per Jerkeman, tekn lic.
 • Helene Sjunnesson, fil lic, f.d. avdelningschef, Tekniska museet
 • Yngve Stade, civ.ing., tekn. Dr h.c, f.d. SEVP, Stora Enso
 • Lennart Stolpe, tekn.dr., tidigare Billerud Gruvön
 • Marianne Svensén, fil.kand., tidigare branschekonom, Skogsindustrierna
 • Kristina Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet
 • Sven Wird, civilingenjör, f.d. Senior VP, Holmen