Industrihistoriska utskottet

Den första svenska pappersmaskinen startades i Klippan 1832.

Skogsindustriernas Industrihistoriska utskott har till uppgift att:

 • Främja industri- och kulturhistorisk forskning om svensk skogsindustri, i första hand pappers- och massaindustri.
 • Sprida information och kunskap om skogsindustrins historia både inom och utom branschen.
 • Medverka till dokumentation av industrimiljöer samt inventering och bevarande av arkiv och industrihistoriska föremål.

Utskottets uppgift har lösts främst genom insamling och bearbetning av material av industrihistoriskt intresse som sedan publicerats i bokform. Efter genomförd dokumentation av alla massa- och pappersbruk i Sverige, inriktas nu arbetet på att visa hur branschens produkter utvecklats samt att lyfta fram eldsjälar och tekniska innovationer som legat bakom industrins utveckling.

Medlemmar

 • Yngve Stade, civ.ing., tekn. Dr h.c, f.d. SEVP, Stora Enso, Ordförande
 • Anders Luthbom, fil.kand. f.d. VP Business Intelligence, SCA, verkställande ledamot
 • Ingela Ekebro, VD, Biometria
 • Henrik Essén, civ.ing. Strategi- och IR-chef, Nordic Paper
 • Anders Houltz, docent i teknik- och vetenskapshistoria, forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria
 • Per Jerkeman, tekn lic.
 • Nils Ringborg, civ.ek., Direktör Internationella Affärer, Holmen
 • Helene Sjunnesson, fil lic, f.d. avdelningschef, Tekniska museet
 • Lennart Stolpe, tekn.dr., tidigare Billerud Gruvön
 • Marianne Svensén, fil.kand., tidigare branschekonom, Skogsindustrierna
 • Lasse Wåhlstedt, förbundsombudsman, Pappers
 • Margareta Öhrn, f.d. Senior Technology Manager, BillerudKorsnäs