Produktkommitté för trä

Produktkommitté trä arbetar med medlemmarnas branschgemensamma frågor om produktionsteknik, produktutveckling, standardisering, regelverk och marknadsföring. Kommittén är öppen för alla medlemmar i Svenskt Trä.

Exempel på aktiviteter

  • Fungerar som diskussionsforum för branschgemensamma frågor.
  • Medverkar till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träområdet.
  • Driver utveckling och standardisering inom automatisk virkessortering.
  • Initierat vetenskapliga studier om fukt och inverkan av fukt i trä under produktion, lagring, transport, och byggnation samt spridning av resultaten.
  • Agerar som referensgrupp inom svensk och europeisk standardisering för sågade trävaror.
  • Verkar som länk mellan akademisk forskning och medlemsföretagen.
  • Sprider kännedom om produktionsteknik och trämaterialets möjligheter till industri och kunder.
  • Bidrar till att förmedla marknadsstatistik från Svenskt Trä och Skogsindustrierna till medlemsföretagen.

Anders Svensson, Vida Wood Timber AB (ordförande)
Erik Almseus, AB Karl Hedin
Max Andersson, Bergkvist-Insjön AB
Magnus Angsås, Södra Wood
Annika Arvidsson, Södra Wood
Per-Ragnar Bergkvist, Bergkvist-Insjön AB
Mats Grindestam, Holmen Timber AB
Steve Jönestig, Hjortkvarn Timber AB
Thomas Karlsson, AB Karl Hedin
Mikael Lindberg, Stora Enso Wood Products
Moelven Valåsen, Vakant
Sven Nilsson, Gällö Timber AB
Harald Nylinder, Setra
Niclas Persson, Derome Timber AB
Martin Roth, Stora Enso Wood Products
Jonas Sandborg, J G Anderssons Söner AB
Stefan Smedberg, Sandåsa Timber
Axel Sternö, Setra
Mats Wernersson, Södra Timber AB
Hans Westermark, Wood Support AB
Fredrik Wikström, SCA Timber Rundvik Såg
Alexander Åhreus, Norrskog Wood Products

Adjungerad

Johan Andreasson, Norrskog Wood Products AB

Kommittéansvarig

Björn Källander, Skogsindustrierna