Produktkommitté för trä

Produktkommitté trä arbetar med medlemmarnas branschgemensamma frågor om produktionsteknik, produktutveckling, standardisering, regelverk och marknadsföring. Kommittén är öppen för alla medlemmar i Svenskt Trä.

Exempel på aktiviteter

  • Fungerar som diskussionsforum för branschgemensamma frågor.
  • Medverkar till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träområdet.
  • Driver utveckling och standardisering inom automatisk virkessortering.
  • Initierat vetenskapliga studier om fukt och inverkan av fukt i trä under produktion, lagring, transport, och byggnation samt spridning av resultaten.
  • Agerar som referensgrupp inom svensk och europeisk standardisering för sågade trävaror.
  • Verkar som länk mellan akademisk forskning och medlemsföretagen.
  • Sprider kännedom om produktionsteknik och trämaterialets möjligheter till industri och kunder.
  • Bidrar till att förmedla marknadsstatistik från Svenskt Trä och Skogsindustrierna till medlemsföretagen.

Anders Svensson, Vida Wood Timber AB (ordförande)
Max Andersson, Bergkvist-Insjön AB
Cecilia Carlsson, Stora Enso Wood Products
Anna Forshell, SCA Wood AB
Mats Grindestam, Holmen Timber AB
Johan Hagman, Moelven Industrier AB
Steve Jönestig, Hjortkvarn Timber AB
Thomas Karlsson, AB Karl Hedin
Niclas Persson, Derome Timber AB
Jonas Sandborg, J G Anderssons Söner AB
Stefan Smedberg, Sandåsa Timber
Axel Sternö, Setra Group
Mats Wernersson, Södra Timber AB
Hans Westermark, Wood Support AB
Alexander Åhreus, Norrskog Wood Products

Kommittéansvarig

Björn Källander, Skogsindustrierna