Målningskommittén

Målningskommitténs uppgift är att driva utvecklingen av branschstandarden CMP – Certifierad Målad Panel. Målet är arbeta för en hög och jämn kvalitet på industriellt målade utvändiga panelbrädor genom oberoende kontrollarbete, standardisering, produktförbättringar, utbildning och marknadsföring.

Fredrik Gustavson, Södra Wood AB (ordförande)

Anders Cunningham, Sherwin-Williams Sweden Group AB

Erik Högbom, Norra Timber AB

Joakim Nehrer, SCA Wood Building & Supply Solutions AB

Joakim Svensson, Teknos

Kerstin Sedendahl, representant från Expertgruppen

Peter Sjödelius, Tikkurila Sverige AB

Målningskommitténs Expertgrupp

Kerstin Sedendahl, Mellangårdens Miljö och Utveckling AB (ordförande)

Gert Eriksson, Erikssons Kvalitet och Ledarskap AB

Jan Brundin, Erikssons Kvalitet och Ledarskap AB

Peter Weissenborn, NBP Labs AB

Stefan jeppsson, Jeppsson Consulting

Kommittéansvarig

Bengt Friberg, verksamhetsledare Svenskt Trä