Målningskommittén

Målningskommitténs uppgift är att driva utvecklingen av branschstandarden CMP – Certifierad Målad Panel. Målet är arbeta för en hög och jämn kvalitet på industriellt målade utvändiga panelbrädor genom oberoende kontrollarbete, standardisering, produktförbättringar, utbildning och marknadsföring.

Per-Erik Andersson - Sveden Trä AB (ordförande)
Magnus Niklasson - Derome Timber AB
Fredrik Gustavson - Södra Wood AB
Ola Wilhelmsson - Norrskog Wood Products AB (Norra Timber AB)
Andreas Westerlund - Jotun Sverige AB
Peter Sjödelius - Tikkurila Sverige AB
Christian Lundberg - Akzo Nobel Industrial Coating AB
Kerstin Sedendahl - representant från Expertgruppen

Målningskommitténs Teknikergrupp

Mikael Andersson, Tikkurila Sverige AB
Andreas Ehn, Sherwin-Williams Sweden Group AB
Karin Mattsson, Jotun Sverige AB
Joakim Svensson, Teknos AB
Gert Wahlström, Moelven Wood AB
Göran Bäckström, Norrskog Wooden Products
Mauricio Reyes, Setra Group
Mikael Lönngren, Södra Wood
Emma Jansson, KTF

Målningskommitténs Expertgrupp

Kerstin Sedendahl - Mellangårdens Miljö och Utveckling AB (ordförande)
Peter Weissenborn - NBP Labs AB
Stefan jeppsson, Jeppsson Consulting
Gert Eriksson, Erikssons Kvalitet och Ledarskap AB
Jan Brundin, Erikssons Kvalitet och Ledarskap AB

Kommittéansvariga

Johan Fröbel - chef distribution och teknik Svenskt Trä
Bengt Friberg - projektledare Svesnkt Trä