Målningskommittén

Målningskommitténs uppgift är att driva utvecklingen av branschstandarden CMP – Certifierad Målad Panel. Målet är arbeta för en hög och jämn kvalitet på industriellt målade utvändiga panelbrädor genom oberoende kontrollarbete, standardisering, produktförbättringar, utbildning och marknadsföring.

Anders Cunningham, Sherwin-Williams Sweden Group AB
Fredrik Gustavson, Södra Wood AB (ordförande)
Erik Högbom, Norra Timber AB
Joakim Nehrer, SCA Wood Building & Supply Solutions AB
Kerstin Sedendahl, representant från Expertgruppen
Peter Sjödelius, Tikkurila Sverige AB
Joakim Svensson, Teknos

Målningskommitténs Expertgrupp

Kerstin Sedendahl, Mellangårdens Miljö och Utveckling AB (ordförande)
Peter Weissenborn, NBP Labs AB
Stefan jeppsson, Jeppsson Consulting
Gert Eriksson, Erikssons Kvalitet och Ledarskap AB
kommittJan Brundin, Erikssons Kvalitet och Ledarskap AB

Kommittéansvarig

Bengt Friberg - verksamhetsledare Svenskt Trä