Kommunikationskommittén

Daniel Fellenius, Sydved (ordförande)
Cecilia Stråth, Ahlstrom-Munksjö
Maria Baldin, Södra
Angelica Falk, Holmen Skog
Lovisa Krebs, Setra
Björn Lyngfelt, SCA
Carl Norell, StoraEnso
Stina Sandell, Holmen

Adjungerad

Emma Berglund, LRF Skogsägarna
Helene Samuelsson, Sveaskog

Kommitteansvarig

Jenny Spets Wojarski, Skogsindustrierna