Kommunikationskommittén

Daniel Fellenius, Sydved, ordförande

Carl Norell, Stora Enso

Stina Sandell, Holmen

Angelica Mattsson, Holmen Skog

Jessica Bissmark, Billerud Korsnäs

Björn Lyngfelt (ersätts under året av Anders Edholm), SCA

Maria Baldin, Södra

Lovisa Krebs, Setra

Magne Vikøren, Moelven

Linda Andersson, Derome

Adjungerad

Niclas Brantingson, Sveaskog

Emma Berglund, LRF Skogsägarna

Kommitteansvarig

Jenny Spets Wojarski, Skogsindustrierna