Kommunikationskommittén

Daniel Fellenius, Sydved, ordförande
Carl Norell, Stora Enso
Stina Sandell, Holmen
Angelica Mattsson, Holmen Skog
Jessica Bissmark, Billerud Korsnäs
Cecilia Stråth, AhlströmMunksjö
Camilla Nilzén, SCA
Maria Baldin, Södra
Lovisa Krebs, Setra

Adjungerad

Emma Berglund, LRF Skogsägarna
Helene Samuelsson, Sveaskog

Kommitteansvarig

Jenny Spets Wojarski, Skogsindustrierna