Kommunikationskommittén

Daniel Fellenius, Sydved, ordförande

Carl Norell, Stora Enso

Stina Sandell och Angelica Mattsson, Holmen

Louise Willeen Bjarke, BillerudKorsnäs

Björn Lyngfelt (t.v.) och Anders Edholm, SCA

Magne Vikören, Moelven

Marcus Svensson (tf), Södra

Lovisa Krebs, Setra

Linda Andersson, Derome

Adjungerad

Niclas Brantingson, Sveaskog

Cecilia Reje, LRF Skogsägarna

Kommitteansvarig

Viveka Beckeman, Skogsindustrierna