Fakta och statistik

Foto: Skogsindustrierna Statistikkurvor

Det är viktigt att följa utvecklingen i skogen över tid. Med de långa perspektiv som gäller i skogsbruket är det en uppfriskande motvikt mot det höga tempo som råder på många håll i dagens samhälle.