BillerudKorsnäs planerar för gölgrodans boplatser

Foto: iStock

I Sverige finns den sällsynta arten gölgrodan främst vid norra Upplandskusten. BillerudKorsnäs och Bergvik Skog har låtit studera hur grodan lever och rör sig och lämnat förslag till Skogsstyrelsen hur berörd skog ska skötas för att arten ska må bra.

I norra Uppland befinner sig gölgrodan vid sin nordgräns eftersom den är beroende av värme. Kalla vårar har den svårt att föröka sig och det leder till stora skillnader i antalet grodor från år till år. För gölgrodan är det också viktigt med vatten- och kärrmiljöer och att den kan ta sig mellan dessa.

– Varken vi skogsbolag eller berörda myndigheter har haft tillräckligt stor kunskap om de livsmiljöer gölgrodan behöver och hur den rör sig mellan dessa. För att förstå hur vi kan ta hänsyn till grodan i vår skogsbruksplanering har vi låtit studera detta, berättar Gunnar Larsson som arbetar med skoglig planering på BillerudKorsnäs.

Företaget Greensway fick i uppdrag att göra kunskapssammanställningen och komma med förslag till hur hänsynen kan anpassas efter gölgrodans behov.

– Förslaget hanterar bland annat hur vi ska sköta marken mellan gölarna så att grodan kan vandra mellan dem. Vi föreslår bland annat att vi låter bli att dika ut och gödsla marken i dessa områden, säger Gunnar Larsson.

Förslaget utmynnade i ett tänkt planeringsverktyg för gölgroda som nu har lämnats in till Skogsstyrelsen. Åtgärder som redan påbörjats i samarbete med Länsstyrelsen är att ta bort hinder som försvårar grodans vandring och därmed dess fortplantning och sökande efter föda. Det handlar till exempel om vägtrummor under skogsbilvägar.

– Vårt mål är att det ska finnas en färdig plan för hur dessa områden ska skötas. Det förenklar för alla inblandade, säger Gunnar Larsson.