Dialog skapar enighet vid sjön Yxen

En viktig ingrediens i ett hållbart skogsbruk är en fungerande dialog med olika intressentgrupper. Varje år hålls ett stort antal samråd för att informera och nå samförstånd om planerade åtgärder och möjliga anpassningar.

Ett exempel på en lyckad intressentdialog genomförde Stora Enso Skog inför avverkning vid sjön Yxen 2016. Yxens fiskevårdsförening uppmärksammade Stora Enso på Yxbäckens bestånd av naturligt reproducerande öring, något som är ovanligt.

Martin Persson och Tony Karlsson från Stora Enso åkte ut till bäcken tillsammans med företrädare för fiskevårdsföreningen, som visade var öringen föryngrar sig. Stora Enso fick då även kunskap om att sandsländan, som är en viktig föda för öringen, svärmar i den intilliggande skogen. Som en följd av detta utökade Stora Enso hänsynen vid avverkningen och lämnade en bredare kantzon mot bäcken och den intilliggande sjön.