H&M: ”Vår roll är att efterfråga hållbara material”

Foto: Mattias Bardå Cecilia Brännsten miljöchef H&M

– Det är viktigt att sätta ordentliga mål, av flera skäl, säger H&M:s miljöchef Cecilia Brännsten. Det skapar motivation internt, gör vårt åtagande tydligt gentemot leverantörskedjan och inspirerar andra aktörer på marknaden.

H&M har en miljöstrategi som bygger på en cirkulär vision och omfattar hela verksamheten, från design och produktion till användning och återvinning. När det gäller material är målet att koncernen helt ska ha gått över till återvunna eller andra hållbara material till år 2030.

På vilket sätt kan H&M:s agerande påverka den övriga industrin?

– Vi är ganska stora så vi har en viktig roll att spela. Vi ser till exempel en begränsning i tillgång på många bättre fibrer. Då är vår roll att efterfråga de materialen så att tillgången ökar.

Ser ni någon efterfrågan på hållbar textil från era kunder?

– Vi gör en årlig kundundersökning där vi bland annat ställer frågor om hållbarhet. Där ser vi en ökande medvetenhet om miljöfrågor. Sedan ser vi ju också hur våra produkter i hållbara material säljer.

Hur ser H&M på användningen av cellulosabaserade fibrer som viskos?

– Viskos är ett förnybart material, vilket är bra ur hållbarhetssynpunkt. Men det har också utmaningar. Vi måste säkra att råvaran kommer från ett hållbart skogsbruk. Viskos är också en kemikalieintensiv fiber, men den har verkligen potential att bli hållbar. Vi vill också uppmuntra till användning av återvunnen råvara.

Kan viskos på sikt bli ett alternativ till syntetmaterial?

– Ja, framför allt om vi inkluderar återvunnen råvara. Övergången från syntet till cellulosabaserade fibrer kommer att fortsätta öka och då måste vi se till att de är hållbara, dels genom hållbar produktion av råvara och dels genom ökad användning av återvunna fibrer. Det kommer också att utvecklas fler träbaserade fibrer som inte bygger på viskosprocessen.