Klimatsmart fiskmat

Foto: Lennart Durehed

Den globala konsumtionen av fisk ökar med 7 procent årligen - hur kan skogen hjälpa till att tillgodose vårt behov av matfisk och hållbart fiskfoder?

Tack vare hållbara fiskodlingar kan vi säkerställa att behovet av matfisk tillgodoses samtidigt som världens hav inte utfiskas. Vanligtvis används soja- eller fiskmjöl av foderfiskar till fiskodlingar. Men nu har svenska forskare hittat en alternativ foderkälla i form av mikroorganismer från skogsindustrin. Mikroorganismerna är små svampar som äter näring från restströmmar i skogsindustrin. Svamparna bildar ett protein som sedan filtreras ut och mals ner till ett pulver. Och pulvret används sen som en klimatsmart ingrediens till fiskfoder.

  • Läs mer hos RISE.

Text: Emily Mankert