Svampodling ger biodrivmedel på köpet

Shaojun Xiong, Forskare och projektledare på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Foto: Anna Strom

Shaojun Xiong: ”Comushsvampen har ersatt en dyr process för att göra biodrivmedel”. Han kombinerar odling av matsvamp och framställning av biodrivmedel – hur hänger det ihop?

 – Förenklat kan man säga att svampen har ersatt en dyr och energiintensiv process för att göra biodrivmedel. När du gör etanol av trä så måste du separera trä­fiberns beståndsdelar – cellulosa, hemicellulosa och lignin – med hjälp av exempelvis en termokemisk process. Nu använder vi matsvampar, som shiitake och ostronskivling, som när de växer på ved utsöndrar ett enzym som gör samma jobb.

På vilket sätt kan din forskning motverka klimatförändringarna?

– Ur ett globalt perspektiv är mat och bränsle några av de viktigaste sakerna vi behöver för att överleva. Men just framställning av dessa tar mycket resurser och energi i anspråk. Vår forskning kan vara en liten pusselbit för att förse människor med både mat och bränsle på ett mer resurssnålt sätt.

Maten vi äter står för en tredjedel av vår klimatpåverkan – kan svampen vara en räddande ängel?

– Absolut! Efterfrågan på protein­rika alternativ till kött ökar och de är en nödvändighet för klimatet. I dag importeras mer än 60 procent av all mat vi äter i Sverige och varje år importerar vi ungefär 20 000 ton matsvamp. Tänk om vi i stället odlade matsvamp­arna lokalt och att vi på köpet fick fram drivmedel!