17.500 nya lägenheter, i trä?

Idag råder det brist på bostäder, skolor, sporthallar och andra lokaler i många kommuner.

Det byggs för lite, för långsamt och för dyrt. Och dessutom med alltför stor klimatpåverkan. En viktig del av lösningen är att bygga mer i trä och med industriella metoder. Så har vi länge byggt enfamiljshus, men nu kan vi framgångsrikt även producera flerbostadshus industriellt.

Bygg flerbostadshus i trä

Många åtgärder för att minska vår klimatpåverkan ligger långt fram i tiden och kräver mycket investeringar och forskning, men något som kan göras här och nu är att bygga mer i trä. Med rätt förutsättningar kan vi år 2025 bygga hälften av Sveriges flerbostadshus i trä.

Bygg miljövänligare i trä