”Vi ställer hårda krav vid inköp”

Malin Ljung Eiborn är hållbarhets­direktör på Billerud.

En otroligt viktig del av det hållbara är det som sker efter att skogen växt klart och avverkats. Billerud tillverkar hållbara förpackningar av skogsråvara. Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör på företaget, berättar.

– Vi sticker ut lite i branschen eftersom vi inte äger någon större mängd egen skog. Å andra sidan är vi Sveriges största virkesköpare av massa­ved och flis och köper in ungefär 10 procent av allt som avverkas i Sverige. Vårt sätt att bidra till hållbart skogsbruk blir istället att ställa krav vid inköp, samt givetvis att förädla råvaran.

Vilka krav ställer ni, och hur?

– Vi har dels certifieringar så som FSC- och PEFC-märkningar. Det gör det enkelt både för skogsägaren och för oss, eftersom vi utåt också vill visa att vi arbetar med hållbar skogsråvara. Men det är också väldigt viktigt för oss att certifiering inte är det enda sättet att visa att vi har ett hållbart skogsbruk. Vi arbetar med många mindre skogsbrukare som av olika anledningar inte har en certifiering, men där de har en minst lika ambitiös agenda för sitt skogsbruk. Dialogen här är jätteviktig och något vi värdesätter.

Finns det andra sätt att kontrollera?

– Det finns givetvis många sätt! Ett som vi använder i många fall är att vi aktivt brukar skogen åt våra virkesleverantörer. Vi hjälper till med skogsvård och avverkning just för att kunna styra över de delar som är viktiga i ett hållbart skogsbrukande. Det ger oss stor kontroll fast vi inte är ägare.

Vilka är era utmaningar framöver?

– Klimatfrågan är allas vår största utmaning. I vår egen produktion har vi redan hög klimat­effektivitet med ungefär 97 procent biobränslen. Den största klimatpåverkan i vår värdekedja är i dag inköp av kemikalier. Den andra stora klimatutmaningen är våra transporter. Vi jobbar aktivt med att få över så mycket av våra utgående transporter som möjligt på järnväg. Men det finns inte räls mitt i skogen, så för skogstransporterna ställer vi krav på åkerierna, samtidigt som vi arbetar med att utöka möjligheten för längre lastbilar som kan få med sig mer virke i varje körning.