”Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet”

Foto: Elmia

Skogforsk är ett svenskt forskningsinstitut som jobbar med forskning och utveckling inom skog och skogsbruk. I dag kopplar alla projekt på ett eller annat sätt till hållbarhet. Isabelle Bergkvist, programchef för skogsskötsel, berättar.

– Det vi jobbar med är helt enkelt hållbara metoder inom skogsbruket. Grunddefinitionen med lönsamhet, miljöhänsyn och social hållbarhet är väldigt tilltalande och alla projekt vi sysslar med siktar mot just det.

Vad forskas det mest om just nu?

– Föryngringsfrågor är hett just nu, alltså forskning kring plantor och plantering till exempel. Plantforskning är ett exempel där vi bland annat kollar på gödsling med organiska gödselmedel redan vid planteringstillfället. Hur påverkas plantan av att man gödslar vid plantering – växer rötterna bättre till exempel? Forskning kring föryngring är också kopplat till alla tre delar i det som beskrivs som "hållbart skogsbruk". Miljön är jätteviktig liksom social hänsyn och givetvis lönsamheten också, men just när det gäller föryngring är ju bra och stabila metoder en förutsättning för en god skogshushållning och värdetillväxt i skogen.

Vilken är den viktigaste utvecklingen enligt dig?

– Det har blivit allt större fokus på stånd­ortsanpassning, alltså vilket slags träd som passar var. Det har pratats om detta i drygt 30 år men nu är förutsättningarna helt andra.

Vi har nu digitala hjälpmedel med laserskanning, markmodeller, vattenmodeller och skördardata för att kunna utveckla och arbeta med precisionsskogsbruk på ett mycket bättre sätt.

Hur tror du att det ser ut om tjugo år?

– Då jobbar vi nog mer med autonom teknik. Dessutom nyttjar vi antagligen digital information bättre för anpassning av skogsbruket utifrån terräng- och industriförutsättningar. Bättre avvägning mellan produktion och naturvård, vad ska vi odla just här beroende på hur marken ser ut, och vad finns det för industri i närheten?