”Träprodukter kan ersätta många plastprodukter”

Minna Autio, professor i hushållsekonomi vid Helsingfors universitet.

Minna Autio, professor i hushållsekonomi vid Helsingfors universitet. Hur kan skoglig bioekonomi bidra till hållbar konsumtion?

– Mycket handlar om att vi kan bli bättre på att använda våra förnybara material på nya sätt och till nya saker. Vi läser inte så mycket tidningar längre men vi kan göra mat, förpackningar och kläder av trä, och andra produkter som konsumenterna efterfrågar. Det finns en enorm diversitet i vad man kan göra av träråvara.

Har du några exempel på nya "träprodukter"?

– Det finns exempelvis flera spännande projekt som visar hur vi kan tillverka både textilier och textilfärg av träråvara. Vi kan också ersätta många plastprodukter. Som locken på våra kaffemuggar, här har bland annat ett finskt företag tagit fram en förnybar komposit av träfiber och fiberrester från sockerrör.

Du är med i ett forskningsprojekt om hållbar konsumtion, Orbit, där ni blickar så långt fram som till 2060. Vad ser du där?

– 2060 kommer skoglig råvara som cellulosa, nanocellulosa och lignin användas för att tillverka allt från läkemedel till kläder och livsmedel. Det är inte heller helt osannolikt att skogsindustrin också riktar in sig på att erbjuda reseupplevelser till skogen!