”Hos yngre är hållbarhet en stor drivkraft”

Maria Smith, chef för hållbarhetsstrategi och utveckling på Ica Sverige

En producent som valt att ta ansvar är Ica. Till 2020 ska de ha fasat ut alla engångsartiklar av plast. Till 2022 ska alla livsmedelsförpackningar vara återvinningsbara och 2030 ska de enbart använda återvunnen plast eller plast från icke fossila råvaror.

Vilka material ersätter ni plasten med?

– Till 2030 ska all plast vara återvunnen eller bestå av växtbaserad plast. I andra fall går vi över till andra förpackningslösningar eller kanske ingen förpackning alls och exempelvis
lasermärka frukt och grönsaker. För två–tre år sedan introducerade vi det på en del av vårt ekologiska sortiment av frukt och grönsaker. Vi kommer att se fler sådana, innovativa lösningar.

Hur ser era konsumenter på hållbar konsumtion? 

– 2018 tog vi fram en framtidsrapport där vi tittade på konsumenten 2030. Vi intervjuade främst de yngre, som kommer att vara tongivande då. Bland dem är hållbarhet en otroligt stor drivkraft. De företag som inte är en del av lösningen kommer att väljas bort. Och gällande plastfrågan var det väldigt tydligt. Den är konkret och lättare att ta in, medan klimatfrågan är lite svårare att greppa.

Är era kunder villiga att betala mer för mer hållbara varor?

– Vi ser en positiv ökning av ekomärkta varor, som generellt sett är dyrare. Men det är svårt att säga om alla konsumenter är villiga att betala mer. Vi behöver hitta ett positivt laddat värde som möter konsumenten på ett bra sätt. Som när vi lanserade nya köttförpackningar. Vi bytte ut plastförpackningen och den nya förpackningen ökade hållbarheten med upp till två veckor. Med ökade volymer kan vi också få ner priserna. Ica Skonas såpa, som görs av konsumentåtervunnen plast, är unik i sitt slag. Den blev dyrare initialt, men ju fler som köper flaskan, desto billigare blir den. Dessutom kan man hitta resursbesparingar i hela värdekedjan, med lösningar för mindre matsvinn och effektivare transporter med smartare förpackningar. 

– För att få till en stor förändring behöver vi säkerställa att det är ett bra val som den stora massan kan göra. Det är då man får till hävstångseffekten.