Varför är e-handelspåse i papper bättre än andra alternativ?

Malin Ljung Eiborn, BillerudKorsnäs

Varför är er e-handelspåse i papper bättre än andra alternativ?

– Vi vill att man ska använda rätt förpackning för rätt vara. Beställer du hem ett klädesplagg på nätet levereras det ofta i en plastpåse. Den påsen har ju samma utmaning som den du får i handeln – den är gjord av fossil olja, skräpar ner om den hamnar i naturen och är svår att materialåtervinna. Fördelarna med vår e-handelspåse i papper är flera – den är gjord av 100 procent papper, är förnybar, återvinningsbar och belastar inte naturen om den skulle komma på villovägar.

RISE har gjort en livscykelanalys på er påse – berätta!

– De har jämfört klimatprestandan på vår papperspåse, en påse i jungfrulig respektive återvunnen plast och en låda av kartong. Resultatet visade att de fossila utsläppen genom livscykeln för e-handels­påsen är hälften så stora som för plastpåsen. Dessutom har vår påse tekniska egenskaper som gör den väldigt slitstark och återförslutningsbar i de fall du behöver göra en retur.

Hur stor klimatpåverkan har förpackningarna i e-handeln?

– De utgör en ganska låg procent av e-handelns totala klimat­påverkan – det är produkten i sig som har den största påverkan. Men ska vi nå klimatmålen måste vi se till att bli av med fossila råvaror i samhället och då måste alla delar bli bättre. Att optimera förpackningen för att transportera minimalt med luft är också en viktig faktor från klimatsynpunkt. Ur ett globalt perspektiv finns en växande medelklass i till exempel Asien, och om vi inte satsar på hållbara förpackningslösningar kommer volymerna av ohållbara material i samhället att bli enorma. Ser vi på återvinningsnivåerna så kan vi konstatera att plast återvinns i en betydligt lägre grad än papper i dag.

Hur har det rekordlåga oljepriset påverkat er?

– Givetvis blir konkurrensen hårdare men både lagstiftning och policyutveckling på framför allt EU-nivå fokuserar på att få bort engångsmaterial och förpackningar av plast. I somras trädde ny lagstiftning i kraft vilket innebär att alla varumärkesägare letar efter bättre, återvinningsbara förpackningslösningar – så där har vi en klar fördel.

Vilka hållbarhetsutmaningar står ni inför framöver?

– Klimatfrågan är en ödesfråga för oss alla. Vår industri står sig väl jämfört med industrier som bygger på fossila råvaror och vi har redan i dag 97 procent biobaserad energi i vår egen produktion. Men det räcker inte att vi arbetar med en förnybar råvara för att skapa klimat­smarta produkter, vi måste också jobba med hela vår värdekedja för att nå upp till de tuffa klimatmål vi har satt i linje med Parisavtalet.