”Hållbar konsumtion handlar om ansvarstagande”

Foto: Evelina Carborn
Karin M Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

Kan man konsumera hållbart? Karin M Ekström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås svarar på frågan.

– Ja, en hållbar konsumtion handlar om en medveten och ansvarstagande konsumtion för vårt klimat och det omgivande samhället. Det är viktigt att betona att det inte bara är ekologisk utan även social och ekonomisk hållbarhet det handlar om. Alla tre aspekter behövs. Den ekologiska ligger mig varmt om hjärtat, allt är ju givet människan till låns. Det handlar om framtiden för mänskligheten.

Hur blir konsumtionen hållbar?

– Det finns inga enkla lösningar men genom möten och dialog kommer vi framåt. En stor utmaning globalt är ökade klyftor, ökad polarisering och ökade klasskillnader. Många har fått det bättre, men ytterligheterna finns kvar. Beroende på var du befinner dig i världen är det olika svårt/lätt att förflytta dig mellan sociala skikt.

– Företag måste bli mer ansvarstagande. Det finns vissa som inte kommer att kunna bli håll­bara ur ett ekologiskt perspektiv, exempelvis "fast fashion". Samtidigt är den goda sidan av fast fashion att människor som inte har pengar ändå kan följa med i modet – det ger social status.

Hur förhåller vi oss till konsumtion i Sverige?

– Vi överkonsumerar. Ska vi göra något åt det måste vi förstå konsumtion på djupet – varför vi konsumerar, vilka som är drivkrafterna. Konsumtion kan vara en social markör, ge glädje, handla om nyhetens behag eller om att ta del av den senaste innovationen. Det finns många positiva aspekter av konsumtion, när vi förstår dem kan vi använda kunskapen för att ställa om.

– Sverige är samtidigt bra på återanvändning och återvinning av till exempel papper. Det här kan vi ta vidare till andra produkter som kläder. Med vår kapacitet och kompetens inom hållbar konsumtion följer ett ansvar att ta nästa steg.