Åtta trender som visar att skogen är viktig för en hållbar framtid

Att skogen är viktig för att kunna ställa om till en bioekonomi är tydligt. Åtta trender som pekar på det.

1. Global uppvärmning

Jordens ökade medeltemperatur är både ett hot och ett allvarligt miljöproblem. Skogen är en av lösningarna som lindrar problemen. Förutom att växande skog tar upp koldioxid och att träprodukter lagrar kol så kan vi med hjälp av den förnybara skogsråvaran ersätta nästintill alla produkter som i dag görs av fossila råvaror.

2. Befolkningsökning

I takt med att vi blir fler på jorden ökar efterfrågan på en mängd produkter. Ett exempel där skogsråvaran kan göra skillnad är inom klädbranschen. Odlingsarealen för bomull är redan nu på sin maxnivå då den konkurrerar med livsmedelsodling – med hjälp av skogsråvara kan vi producera tyger som i sin tur kan klä jordens växande befolkning.

3. Urbanisering

2050 spås 70 procent av världens befolkning bo i städer. Det ökade trycket på bostäder, energi- och matförsörjning och kollektivtrafik kommer att påverka planetens välbefinnande. Skogen och dess produkter kan på ett klimatvänligt sätt lösa de urbana utmaningarna genom exempelvis klimatsmart byggande av bostäder och ökad utveckling av miljövänliga och hållbara mat- och dryckesförpackningar för människor på språng.

4. Digitalisering

Tillgång till internet förändrar våra konsumtionsmönster. Nätshoppingen ökar vilket leder till större efterfrågan på förpackningar i stort men också på smarta förpackningslösningar exempelvis spårbar kartong eller inbyggd intelligens där materialet anpassar sig efter yttre omständigheter.

5. Växande medelklass

Allt fler går från att räknas som låginkomsttagare till att tillhöra den växande medelklassen. I takt med att medelklassen växer förändras levnadsstandarden och konsumtionen ökar. Det för med sig en ökande konsumtion. Bland annat ökar efterfrågan på förpackningar, toalettpapper och hygienartiklar. Genom att säkerställa att råvaran är förnyelsebar kan vi garantera samma standard till kommande generationer.

6. Miljömedvetenhet

Att bry sig om miljön och aktivt välja varor som är tillverkade av förnybara naturresurser är en växande trend. Eko-konsumenten efterfrågar tydliga märkningar, hållbara material och är villig att betala extra för att kunna konsumera med gott miljösamvete.

7. Behovet av naturen

Forskning visar att naturliga material ökar välbefinnandet hos människor. Interiöra trämaterial kan ge samma hälsofördelar som att vistas i naturen exempelvis lägre puls, lägre blodtryck och mindre ångest. Naturlig grönska i stadsmiljöer hjälper också till att skapa bättre urbana klimat: allt från att minska luftföroreningar till att dämpa trafikbuller.

8. Affärsaktivism

Trenden med företag som vill göra skillnad ökar och konsumenterna applåderar initiativen. Klädmärket Patagonia är en av veteranerna och det klarast lysande exemplet på hållbarhetshimlen. På Black Friday valde de att donera hela vinsten, 10 miljoner dollar, till miljöorganisationer som kämpar mot klimatförändringar. Ett beslut som gynnar såväl planeten som bolagets affärer i längden.

Källa: Skogsindustrierna samt Innventia Global Outlook "A cellulosebased society".
Text: Johan Åberg & Emily Mankert