Marias tre tips

Till vuxna som möter unga med klimatoro

Foto: Owen D. Pomery

1. Var inte rädd för oron

Lyssna, bekräfta att det är normalt och okej att vara orolig. Hjälp unga att sätta ord på oron och att prata om den. Fokusera på vad man kan göra på individuell och kollektiv nivå. Var en god förebild, främja tillit genom att fokusera på vad olika samhällsaktörer redan gör och hur man kan påverka dem att ta ännu mer ansvar. Diskutera tillsammans hur ett hållbart framtida samhälle kan se ut.

2. Spendera tid tillsammans utomhus

Långtidsstudier har visat att barndomsupplevelser i naturen och föräldrar som tar ansvar ofta leder fram till att barnen i vuxenlivet också engagerar sig i större miljöfrågor så som klimatet. Upptäck naturen tillsammans redan när barnen är små. Då etablerar ni vanor och en respekt för natur och miljö.

3. Identifiera personliga tankemönster

Känslan av att man kan påverka ökar ofta när man ser andra som engagerar sig trots svårigheter och även genom kollektivt engagemang. Unga har olika tankemönster kring klimatvänliga handlingar i vardagslivet. Vissa argumenterar på ett svart-vitt sätt, till exempel att om inte alla äter klimatvänligt så är det ingen mening att jag gör det. Andra resonerar istället som att även om inte alla äter klimatvänligt så kan i alla fall jag vara en förebild. Det gäller att identifiera olika tankemönster och tillsammans kritiskt granska negativa tankemönster – samtidigt som ni främjar de positiva.