Karin Smirnoff: Vi behöver använda de resurser vi har i vårt land

Foto: Bokförlaget Polaris

Prisbelönta författaren Karin Smirnoff och hennes karaktär Jana Kippo har en stark relation till skogen.

Skogen spelar en stor roll i mina böcker om Jana Kippo – hon har ett väldigt starkt förhållande till skogen och kommunicerar med både djuren och träden. I den tredje och avslutande delen av romanserien som släpptes under våren åker Jana till Bohuslän och hamnar på en karg ö utan några träd – en värld som är helt främmande för henne. För skogen är verkligen en plats där hon finner ett lugn och en trygghet vilket jag känner igen mig i.

Skogen har alltid varit en viktig del av mitt liv – som liten var det min lekplats och i dag är det min återhämtning och en del av mitt levebröd. Den största delen av min tid ägnar jag åt att skriva men jag driver även ett företag som säljer limträprodukter till bygghandeln.

Jag har alltid haft en nära relation till natur, jordbruk och skogsbruk. Vi har alltid haft hus i byn Hertsånger, som ligger i Väster­botten och är förlagan till Smalånger i böckerna om Jana Kippo. Redan som treåring började jag gå i ladugården tillsammans med min tre år äldre bror. I dag hade man kanske inte släppt iväg två små barn sådär till en grannladugård som drevs av två ungkarlar, men så var det på den tiden. Intresset för djur och natur följde mig genom hela barndomen och varje sommar arbetade jag på olika gårdar i Hertsånger. På 1970-talet fanns fortfarande många mindre jordbruk kvar. För mig tror jag att det handlade väldigt mycket om att jag i de sammanhangen var en viktig kugge i ett hjul trots att jag var ett barn.

Skogen är fortfarande en viktig plats för mig. Skogsbruket har alltid varit närvarande i mitt liv och jag tycker absolut att vi behöver använda de naturresurser vi har i vårt land – skogen är ju förnybar. Det finns massor av sätt att sköta den på utan att förstöra olika biotoper eller skövla. I Sverige har vi en väldigt reglerad skogsavverkning som tar hänsyn till naturen, till skillnad från exempelvis Brasilien där vi med sorg ser hur Amazonas skövlas.

Nu arbetar jag med ett nytt bokprojekt och på något sätt kommer skogen få betydelse även i dessa böcker. Det är tacksamt att plocka saker från sin egen värld och när jag var liten var skogen jämt när­varande – det var ju vår lekplats!