Viveka Beckeman: Fördel Sverige

Krönika av Viveka Beckeman, Skogsindustriernas vd

Foto: Björn Leijon

Om du är ett matematiskt geni, 160 centimeter lång och bestämmer dig för att satsa på en karriär som basketspelare – då gör du det onödigt svårt för dig. Landet Sverige ska inte heller göra det onödigt svårt för sig.

Vi ska koncentrera oss på det vi är bra på och vi är bra på skog. Här har vi goda förutsättningar, hög kompetens och lång erfarenhet. 70 procent av vår yta är i dag täckt av skog och vi har en skogsnäring som både är en lokal välfärdsskapare och en av världens största exportörer av skogsbaserade produkter.

Tack vare skogsnäringen sitter Sverige på stora och väl förvaltade värden. För att utvecklingen ska fortsätta i positiv riktning, inte minst under rådande lågkonjunktur, är det hög tid för alla politiker att inse detta och agera därefter. När Sverige och EU filar på strategier för en grön och hållbar omstart ska vårt land bidra med, och bygga vidare på, det vi är bra på. ­Något annat har vi inte råd med, om vi inte är beredda att kraftigt sänka vår och kommande generationers levnadsstandard.

Hållbar utveckling bygger på ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra. I grund och botten bedrivs det aktiva svenska skogsbruket för att det finns en global efterfrågan på förnybar och biobaserad råvara. Till hus, möbler, kartonger, papper, textil, biodrivmedel och mycket mer. Utan denna efterfrågan försvinner incitamentet för att sköta och vårda skogen, inklusive dess naturvärden. Och därmed skulle också en mängd arbetstillfällen runt om i vårt land, långt från storstäderna, försvinna.

Skogsnäringen jobbar med skogen varje dag, året runt. Läs gärna våra artiklar under Hur vi brukar skogen. De är värda att ta del av om du vill skapa dig en välgrundad bild av det svenska skogsbruket innan du kastar dig in i debatten eller kanske till och med ska vara med och fatta avgörande beslut för dess framtid.