Supersensor av cellulosa

Foto: Thor Balkhed

Att kunna mäta tryck, temperatur och fukthalt samtidigt är viktigt inom bland annat sjukvården och industrin. Forskare vid Linköpings universitet har nu lyckats med konststycket att ta fram en sensor som helt på egen hand klarar av att mäta alla tre variabler. En elastisk gel med nanofiber av cellulosa gör det hela möjligt.

  • Gelen leder både joner och elektroner och är termoelektrisk. Det innebär att elektroner rör sig från den kalla sidan av materialet mot den varma. På så vis skapas spänning. När materialet utsätts för tryck minskar motståndet. Elektronerna reagerar på temperaturen och jonerna på fukthalten.
  • Tryck, temperatur och fukthalt är viktiga parametrar inom bland annat sjukvården där sensorn kan användas bland annat för att övervaka patienter i hemmiljö. Funktionella textilier, övervakning, robotik och säkerhet är andra områden där ständigt uppdaterad information om tryck, temperatur och fukt är extra intressant.
  • Nanofiber av cellulosa blandas med en ledande polymer i vatten – blandningen frystorkas. Resultatet är en elastisk aerogel med samma struktur som en tvättsvamp.
  • Sensorn är framtagen vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet, under ledning av professor Xavier Crispin.
  • Forskarna själva menar att sensorn, tack vare sin enkla konstruktion, i framtiden kommer innebära lägre produktionskostnader för de produkter som sensorn används i.
  • Forskarna vid Linköpings universitet har också hittat ett sätt att separera de tre signalerna från varandra så att de enkelt kan avläsas var för sig för den som så önskar.