Enträprenörer - gemensam passion för en hållbar värld

Fem unga företag som lyser klart på den bioekonomiska himlen. Cellutech, Cind, Ecohelix, Ekoligens och Mevia.

Affärsutvecklare Paula Martirez, vd Åsa Ek. Cellutech utvecklar material från skogsråvara. Företagsidén är att kommersialisera forskning som kan bidra till en hållbar värld.

Ett material från Cellutech som fått uppmärksamhet är det ”skummaterial” av cellulosa som utvecklats i samarbete med forskare från KTH. En prototyp har tagits fram där skummet används som stötdämpande material i en cykelhjälm av trä, men skummet kan användas till en rad andra produkter där det behövs lätta material exempelvis för isolering i bilar och förpackningar.

Vd Marcus Schelin och grundare Leif Erlandsson, Cind. Affärsidé: Stereokamerateknik som automatiserar virkesmätning. ”Genom att digitalisera virkesmätningen kan vi göra branschen ännu mer hållbar.”

Från manuella mätstickor till digital virkesmätning. Med hjälp av teknik från Saabs målsökande missiler har Cind utvecklat en stereokamerateknik som effektiviserar skogsindustrin. Tekniken kan på ett kostnadseffektivt och precist sätt avgöra volymen, och därmed värdet på timret som skogsägaren säljer till industrin. Intresset för produkten är enormt och Cind har hittills sålt 17 anläggningar i Sverige. Just nu är Sverige huvudmarknad men förfrågningar har redan kommit från Nordamerika, Asien och övriga Europa.

Ecohelix vd Petri Oinonen. Vad sägs om en högpresterande och förnybar förpackningsfilm, lim och biokomposit? Genom att använda en tidigare outnyttjad sidoström i massaproduktion lyckas Ecohelix med att framställa en förnybar polymer av hemicellulosa och lignin som kan ersätta dagens oljebaserade motsvarigheter. Ecohelix har labb i Stockholm och pilotproduktion i samarbete med Domsjö fabriker i Örnsköldsvik. Målsättningen är att nå en global marknad och att materialet i framtiden kommer att vara ett miljö- och klimatsmart alternativ såväl på matbordet som på bygget.

Patrik Enbacka, Jonas Skoglund, Ekoligens. Fast fashion-industrin producerar cirka 150 miljarder plagg per år, och merparten kommer med en engångsgalge.

Ekoligens har tillsammans med flera svenska modeföretag skapat en återvinningsbar, fossilfri galge av svensk fiber. Galgen fungerar som en kommunikationsyta mot konsumenten och signalerar företagens ambition kring hållbarhet. Hittills har Ekoligens arbetat med Mini Rodini, Lindex, Houidini Sportswear och Kappahl.

Lead developer Jesper Lugner, CTO Linnea Olsson, CEO Jesper Hassel, Mevia. ”Om fem år hoppas vi att vår produkt är standard i kliniska prövningar.”

24 miljarder kronor om året blir notan för svenska samhället på grund av felmedicinering. Med Mevias smarta läkemedelsförpackning kan vi säkerställa att människor tar rätt dos vid rätt tid. Idén bygger på en printad teknologi, ett så kallat konduktivt färgtryck. När en tablett tas bryts en printad krets och en signal skickas med hjälp av Mevias elektronik till deras molntjänst i realtid. Uteblir signalen påminns patienten om att ta sin medicin på det sätt den vill, via sms, telefonsamtal eller mejl. Produkten är helt återvinningsbar och baserad på förnybara råvaror.

Från printad teknologi som ska göra världen friskare till nya hållbara
material från cellulosa. Innovationstakten är hög inom den svenska bioekonomin.
Möt fem unga företag som lyser extra klart på den bioekonomiska himlen.

Fakta Cellutech
Plats: Stockholm
Grundades: 2013
Antal medarbetare: 8 personer
Affärsidé: Vara länken mellan akademisk forskning och marknad för nya material från skogsråvara

Bild 2 Affärsutvecklare Paula Martirez, vd Åsa Ek. Cellutech utvecklar material från skogsråvara. Företagsidén är att kommersialisera forskning som kan bidra till en hållbar värld.

Bild 3 Ett material från Cellutech som fått uppmärksamhet är det "skummaterial" av cellulosa som utvecklats i samarbete med forskare från KTH. En prototyp har tagits fram där skummet används som stötdämpande material i en cykelhjälm av trä, men skummet kan användas till en rad andra produkter där det behövs lätta material exempelvis för isolering i bilar och förpackningar.

Fakta Cind
Plats: Jönköping
Grundades: 2015
Antal medarbetare: 6 personer
Affärsidé: Stereokamerateknik som automatiserar virkesmätning

Bild 4 Vd Marcus Schelin och grundare Leif Erlandsson, Cind. Affärsidé: Stereokamerateknik som automatiserar virkesmätning. "Genom att digitalisera virkesmätningen kan vi göra branschen ännu mer hållbar."

Bild 5 Från manuella mätstickor till digital virkesmätning. Med hjälp av teknik från Saabs målsökande missiler har Cind utvecklat en stereokamerateknik som effektiviserar skogsindustrin. Tekniken kan på ett kostnadseffektivt och precist sätt avgöra volymen, och därmed värdet på timret som skogsägaren säljer till industrin. Intresset för produkten är enormt och Cind har hittills sålt 17 anläggningar i Sverige. Just nu är Sverige huvudmarknad men förfrågningar har redan kommit från Nordamerika, Asien och övriga Europa.

Fakta Ecohelix
Plats: Stockholm
Grundades: 2014
Antal medarbetare: 5 personer
Affärsidé: En nyckelteknologi som öppnar upp för en ny generation av förnyelsebara produkter från skogen

Bild 6 Ecohelix vd Petri Oinonen. Vad sägs om en högpresterande och förnybar förpackningsfilm, lim och biokomposit? Genom att använda en tidigare outnyttjad sidoström i massaproduktion lyckas Ecohelix med att framställa en förnybar polymer av hemicellulosa och lignin som kan ersätta dagens oljebaserade motsvarigheter. Ecohelix har labb i Stockholm och pilotproduktion i samarbete med Domsjö fabriker i Örnsköldsvik. Målsättningen är att nå en global marknad och att materialet i framtiden kommer att vara ett miljö- och klimatsmart alternativ såväl på matbordet som på bygget.

Fakta Ekoligens
Plats: Stockholm
Grundades: 2013
Antal medarbetare: 2 personer
Affärsidé: Kommunikation genom klimatsmarta materialskiften

Bild 7 Patrik Enbacka, Jonas Skoglund, Ekoligens. Fast fashion-industrin producerar cirka 150 miljarder plagg per år, och merparten kommer med en engångsgalge.

Bild 8 Ekoligens har tillsammans med flera svenska modeföretag skapat en återvinningsbar, fossilfri galge av svensk fiber. Galgen fungerar som en kommunikationsyta mot konsumenten och signalerar företagens ambition kring hållbarhet. Hittills har Ekoligens arbetat med Mini Rodini, Lindex, Houidini Sportswear och Kappahl.

Fakta Mevia
Plats: Göteborg
Grundades: 2014
Antal medarbetare: Vi tre är kärnteamet 
Affärsidé: Rätt dos vid rätt tid

Bild 9 Lead developer Jesper Lugner, CTO Linnea Olsson, CEO Jesper Hassel, Mevia. "Om fem år hoppas vi att vår produkt är standard i kliniska prövningar."

Bild 10 24 miljarder kronor om året blir notan för svenska samhället på grund av felmedicinering. Med Mevias smarta läkemedelsförpackning kan vi säkerställa att människor tar rätt dos vid rätt tid. Idén bygger på en printad teknologi, ett så kallat konduktivt färgtryck. När en tablett tas bryts en printad krets och en signal skickas med hjälp av Mevias elektronik till deras molntjänst i realtid. Uteblir signalen påminns patienten om att ta sin medicin på det sätt den vill, via sms, telefonsamtal eller mejl. Produkten är helt återvinningsbar och baserad på förnybara råvaror.