Värmland världsetta på förnybar kartong

GRUMS, invånare: 9 001

Camilla Hertzböle, driftkoordinator och chef för den nya fabriken, ser fördelar med att ha hela värdekedjan runt husknuten.

Välkommen till regionen som rymmer ett världsledande kluster inom skoglig bioekonomi. I den värmländska klusterorganisationen Paper Province samverkar industrin för att gemensamt utveckla ett internationellt konkurrenskraftigt innovationssystem med skogen som råvara. Framgången ligger i helheten.

I Värmland samlas hela den värdekedja som krävs för att utveckla en skogsbaserad bioekonomi, vilket innebär att allt från forskare och skogsägare till maskinleverantörer, it-konsulter och andra samarbetspartner finns i industrins direkta närhet. Nätverket och regionens samlade kunskap och teknik underlättar också resan från idé till kommersiell produkt

Attraherar investerare = nya jobb

Många företag satsar i Värmland. Stora Enso ökar omsättningen med 500 miljoner genom nyinvesteringar i sitt sågverk och Billeruds nya kartongmaskin blir världsledande i sitt slag. Nyligen skapade regionen dessutom en inkubator som ska stötta nyetableringar inom skoglig bioekonomi. Värmland är kort och gott en plats där skogen attraherar investerare, ger jobb och ökar välfärden.

Förvisso är det inte bara kartong till mjölk som ska produceras här utan en mängd olika förpackningar, men de 100 miljonerna gör det lättare att greppa vilken enorm kapacitet som finns bakom Billeruds investering på flera miljarder. Maskinen ska vara i full drift 2024. Billerud är ett bra exempel på hur Värmlands bioekonomiska kluster hittar nya sätt att arbeta med skogen som råvara. Deras kartong tillverkas av nyfiber från gran och tall i närområdet. Här finns också underleverantörerna till fabriken.

Ett stort ekosystem för företag

– En stor styrka är att vi har det mesta som är kopplat till vår verksamhet i närområdet. Inte minst bygger vi maskinen där råvaran finns vilket gör att vi exempelvis minskar transporterna, säger Camilla Hertzböle, driftkoordinator och chef för kartongmaskinen, Billerud. Att hela värdekedjan finns på samma ställe är resultatet av en utveckling som har pågått i årtionden. I takt med att bruken effektiviserats har de lagt ut delar av verksamheten på underleverantörer.

– Det har skapat ett attraktivt ekosystem för företag, säger Maria Hollander, vd Paper Province. Klustertanken handlar om att genom samverkan nå effektivitet och utveckling.

 

3D FibreForm BillerudKorsnäs

Billeruds fabrik ska producera en stor del av världens behov av förnybar kartong för vätskeförpackningar. Här en förpackning i deras 3D-papper FibreForm.

Jämför det med att alla drar åt olika håll så framgår den potential som finns i att driva frågor tillsammans. Paper Province har sedan 1999 byggtett kluster som involverar alla aktörer inom industrin. 2013 fick de genom Vinnovas vinnväxt-program och regionala medfinansiärer som Region Värmland 130 miljoner under tio år för att skapa en internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö för skogsbaseradbioekonomi.

– Det är en rekordstor satsning på värmländsk skogsindustri. Vi använder en stor delav resurserna till att stötta företagen i deras utveckling av kommersiellt gångbara skogsindustriella produkter, säger Maria.

Tillbaka på Billerud

De figurerar i en uppsjö intressanta innovationssammanhang. Med aktörer som Stora Enso och Södra deltar de i samverkansplattformen Treesearch som tar fram nya material av skogsråvara. Omtalad är också flaskan av träfiber som kan bli en ersättare till plastflaskan.

– Efterfrågan på hållbara förpackningar för mat och dryck ökar, säger Camilla. När maskinen är i drift kommer Värmland att stå för en stor del av världens produktion av förnyelsebar kartong för vätskeförpackningar.