Högt och hållbart är receptet i Småland

Växjö, invånare: 91 060

Trähus ligger i tiden och de ska byggas högt. För att möta den stora efterfrågan jobbar producenterna stenhårt med att öka sin kapacitet och samtidigt bygga smart
och mer hållbart.

Peter Stenfelt från bostadsutvecklaren Obos och professor Marie Johansson från Linnéuniversitetet har tillsammans utvecklat smarta och hållbara byggprocesser för trähus.

I Småland hittar vi det trä- och glaskluster som rymmer de flesta av Sveriges husföretag. Tillsammans gör de Sverige till föregångare inom hållbart industriellt trähusbyggande samtidigt som marknaden för flerbostadshus i trä växer så det knakar. Tillväxtpotentialen inom den här regionens bioekonomi avspeglas exempelvis i skogsindustrikoncernen Södras investering i en pilotanläggning för korslimmat trä, ett klimatvänligt material som lämpar sig för höga byggen.

Digitalisering och automatisering

Klusterorganisationen Smart Housing samlar företagen i branschen och kopplar ihop deras innovationsbehov med forskningens olika aktörer. Just nu fokuserar de på hur digitalisering och automatisering kan bidra till en mer resurseffektiv produktion.

– Inom trähustillverkningen finns det många mindre företag som traditionellt sett inte vänder sig till professorerna för att utvecklas, säger Kirsi Jarnerö, biträdande processledare Smart Housing. En framgångsfaktor är att vi som regional nod kan stötta och putta på så att forskningssamarbeten blir en självklarhet för företag i alla storlekar.

Obos tog hjälp av Smart Housing för att utveckla sin innovationshöjd inom träbyggande.

Experimenthus med solceller

2019 byggs ett sex våningar högt experimenthus i trä i Kalmar. Det kommer att bli ett modernt bostadshus som förverkligar flera högaktuella innovationer inom trähusproduktionen. Olika slags solceller integreras för att lika smart som snyggt smälta in i fasaden och en ny sorts flexibla innerväggar gör att planlösningen enkelt kan anpassas efter behov. Det är också nu en nydanande digital beräkningsmodell för prefabricerade volymelement i trä kommer att utvecklas. Smart och hållbart är den röda tråden.

– Många trähusproducenter ställer om från att bygga småhus till flerbostadshus, säger Marie Johansson, professor på institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet och engagerad i flera av de innovationsprojekt som tillämpas i High 6.

– Vi står i ett spännande utvecklingsskede där den här sortens innovationer ökar kapaciteten och gör trähusbyggandet mer resurseffektivt. Sverige är i dag ett föregångsland i världen inom industriellt trähusbyggande.

Alla vinner på samarbete

På bostadsutvecklaren Obos fabrik i småländska Myresjö finns en av initiativtagarna till att forska fram flera av innovationerna som kort och gott gör det fördelaktigt att bygga i trä och glas. Det är också här i fabriken som experimenthuset High 6 ska tillverkas.

– Vi stod inför valet att utveckla byggprocessen på egen kammare eller att alliera oss där kunskapen finns, säger Peter Stenfelt, affärsområdeschef, Obos. Jag tror på "open innovation" och att hela trähusindustrin vinner på att branschen samarbetar. Internt kan man driva förbättringsarbeten men sällan innovationsprojekt. Så Obos gick in i Smart Housings innovationsmiljö. Genom dem fick de stöd att hitta rätt samarbeten. Finansierade av Vinnova och regionala företag utvecklade de med forskningsinstitutet Rise och universitet i regionen de innovationer som nu testas i experimenthuset.

– I mångt och mycket tillämpar vi learning by doing, säger Peter. Vi driver ofta korta projekt på tre till sex månader där vi testar oss fram och vågar misslyckas. Det är så vi tar vår byggprocess framåt så att vi kan möta det ökande intresset för trähus.