Forskning gav klimatsmart klirr i kassan för byggbolag

PITEÅ, invånare: 42 184

På 1,5 år har Lindbäcks bygg gått från 250 till 500 medarbetare. Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks bygg, tror att deras framgång beror på samarbetet mellan akademi och industri.

Från nedläggningshot till en av Europas modernaste fabriker för industriellt
bostadsbyggande i trä. Norrbottniska familjeföretaget Lindbäcks bygg är en äkta framgångssaga och den hade nog aldrig blivit verklighet om det inte vore för ett nydanande forskningssamarbete.

I Norrbottens och norra Västerbottens skogar hittar vi Sveriges nordligaste region inom skogsbaserad bioekonomi. Sedan länge finns här en värdekedja av skogsägare, sågverk, bruk och bioraffinaderier i stark symbios. Genom samarbeten mellan värdekedjans aktörer och forskningen har nya tillväxtmöjligheter skapats. Framgångsrika exempel är de företag som tillvaratar restprodukter i befintlig industri: Sunpine gör biodiesel av tallolja och LTU Green Fuels demonstrationsanläggning utvinner drivmedel ur svartluten från massabruken.

Traditionell träindustri också stark

Träkoncernen Martinsons ökade nyligen produktionskapaciteten för korslimmat trä genom investeringar i anläggningen utanför Skellefteå.

– Vi har en skogsindustri som går bra. Nu satsar vi på att hitta fler sätt att dra nytta av den befintliga industrins sidoströmmar.På så vis får vi in fler aktörer i värdekedjan och ökar regionens tillväxt, säger Ulf Westerberg, affärsutvecklare på Bothnia Bioindustries Cluster, en neutral plattform som ska utveckla den biobaserade industrin.

Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks bygg, tror att deras framgång beror på samarbetet mellan akademi och industri.

Överlevde tack vara innovation

Det var sent 1980-tal och Lindbäcks bygg stod inför det svettiga beslutet att antingen göra något drastiskt eller lägga ner. På kort tid hade de gått från 100 till 25 anställda och kundernas efterfrågan på familjeföretagets byggvaruprodukter sjönk.

– Där och då bestämde vi oss för att inte fortsätta som vi alltid gjort, säger Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks bygg. I stället satsade vi på att ta till oss nya innovationer som handlade om att utveckla ett industriellt byggande av flerbostadshus i trä.

Det blev början på ett snart 30-årigt samarbete med Luleå tekniska universitet (LTU). De slog sina kloka huvuden ihop och utvecklade ett resurseffektivt sätt att flytta hela byggverksamheten av trähus in i en fabriksmiljö och dessutom använda den teknik man hittills bara använt till småhus för att göra betydligt större projekt.

Fördubblad personalstyrka

I december 2017, nästan 30 år senare, vardet bostadsministern som klippte bandet när Lindbäcks byggs nya fabrik invigdes i Piteå. När den är i full drift om några år tredubblas kapaciteten och trähustillverkaren kan årligen bygga 2 500 lägenheter med stommar av trä. Fler jobbtillfällen till regionen har det också blivit. Av de 500 anställda har 250 tillkommit bara de senaste 1,5 åren.

– Jag ser med tillförsikt på framtiden. Att bygga med trästomme erbjuder samma funktioner som andra material så i slutänden handlar det om att välja det material som har lägst klimatpåverkan. Då är trä överlägset, säger Stefan. Lindbäcks bygg avsätter årligen tre procent& av omsättningen till forskning. Forskningssamarbetet med LTU rankades för några år sedan som bäst i världen inom sitt område.

– Framgången beror på att vi verkar nära varandra. Att mötas ofta och bygga en relation gör att både akademi och företag vågar ta steg som står sig internationellt, säger professor Lars Stehn på LTU. Forskningen måste gå åt det här hållet, att vi gör studier tillsammans med företagen. Lindbäcks bygg samarbetar också med lokala företag med koppling till den skogliga bioekonomin, exempelvis Sunpine som producerar biodiesel. Av deras processöverskott värms den nya fabriken upp.

– Det är möjligt eftersom vi finns i varandras närhet, säger Stefan. Vi lyfter och drar nytta av varandra.