Bilder från XPO-utställningen

Under Sveriges ordförandeskap i EU står Skogsindustrierna värd för de allmänna ytorna i entrén till konferenscentret XPO i Arlandastad, där merparten av mötena äger rum. Här visas en utställning om skogsnäringens centrala roll i den gröna omställningen.

Foto: Ola Bringle

Norrskenet, skogen och de oändliga vidderna välkomnar EU-politikerna vid entrén till möteslokalerna på XPO. Ett magnifikt bildspel inramat i trä har byggts upp utanför entrén.

Foto: Simon Gate

I utställningen visas 3D-printade möbler av barkborreskadat trä, designade av Simon Mattisson. Möblerna är sprungna ur Simons uppmärksammade examensarbete från Beckmans. De är en bra utgångspunkt för samtal om cirkularitet och resurseffektivitet. Träd som skadats av barkborrar kan användas på olika sätt, varav detta är ett.   

Det kan vara svårt att hinna med en skogspromenad under en mötesintensiv dag på XPO. På utställningen finns därför en spegelskog, där besökaren kan få en känsla av hur det är att kliva in i en stor svensk skog. 

 

Skellefteås Sara Kulturhus står modell i Skogsindustriernas utställning under det svenska ordförandeskapet. Sara Kulturhus är ett av världens högsta trähus och både blivit ett centralt landmärke och mötesplats för staden. 

 

40 procent av EU:s yta är täckt av skog. En stor del finns i norra Europa men det finns fler skogsrika länder. En karta uppbyggd av mossa visar hur den är fördelad.  

I utställningen lyfts återvätning av våtmarker som en av flera viktiga insatser för att skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald och kolinbindning i skog och mark. Här berättas också om svenskt skogsbruk och generella naturvårdsinsatser.

Led-skärmar

Merparten av utställningen är byggd av limträ från svenska sågverk. De kombineras med ledskärmar som med bild och film förmedlar skogsnäringens centrala roll i den gröna omställningen.