Stor satsning på forskning av framtida material från skogen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar drygt tre miljarder kronor på forskning som skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle. Av dessa går 380 miljoner kronor till nya biobaserade material, baserade på skogsråvara inom programmet Wallenberg Wood Science Center, WWSC. Ett av målen är att ersätta olja med förnyelsebar råvara från skogen.

WWSC är en långsiktig satsning med fokus på att ta fram ny grundläggande kunskap om den skogliga råvaran.

– Den långsiktiga forskningssatsningen syftar till att möjliggöra en hållbar framtid samt att stärka svensk skogsindustris konkurrenskraft och lägga grunden för nya företag baserat på innovationer inom området, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Torgny Persson, ansvarig för forskning- och innovationsfrågor på Skogsindustrierna välkomnar satsningen av flera skäl.

– WWSC arbetar med att ta fram nya material från skogsråvara. Vi från Skogsindustrierna tycker att det är viktigt av flera anledningar; dels att få fram ny kunskap, dels för att locka forskare till vår bransch.

Programmet är framför allt inriktat på materialforskning men Torgny Persson ser fler möjligheter:

– WWSC har fokuserat mycket på forskning kring olika material, till exempel genomskinligt trä och möjligheten att tillverka starka trådar av träfibrer. Vi hoppas att nästa steg också innebär mer forskning kring hur man bäst utvecklar processer för att tillverka nya material.

Den aktuella satsningen är 380 miljoner, men totalt har WWSC bidragit med en miljard kronor till forskning sedan programmet startade 2009.

– Att kunna bedriva långsiktig forskning är helt avgörande för att nå resultat och därför är dessa pengar så viktiga för svensk industri. Vi är mycket positiva till den uthållighet som Wallenbergstiftelsen visar och är övertygade om att satsningen är avgörande för att stärka framtida produktutveckling och därigenom nya marknadsmöjligheter, säger Torgny Persson.

Den utökade satsningen av programmet Wallenberg Wood Science Center, som bedrivs vid Chalmers Tekniska högskola, KTH och Linköpings universitet, innebär att sex forskningsledare, 36 doktorander och lika många postdoktorer kan rekryteras, samt totalt fyra gästprofessorer.