Skogsnäringen i fokus på världsutställning i Dubai

Viveka Backeman, vd för Skogsindustrierna, vid ingången till den svenska paviljongen ”The Forest”.

Skogsindustriernas Viveka Beckeman talade om skogens betydelse.

Claudio Facchin, Hitachi Energy, Henrik Sjölund, Holmen/Skogsindustrierna samt Christian Levin, Scania, diskuterade energiomställningen.

Martin Lundstedt, Volvo Group, Björn Rosengren, ABB, Börje Ekholm, Ericsson samt Reem Al Hashimi, vd för Expo 2020, med Elizabeth Walentin.

Den svenska paviljongen med sitt kraftfulla visuella uttryck, har väckt uppmärksamhet och redan haft mer än 300 000 besökare.

I utställningsdelen visar några av Skogsindustriernas medlemmar filmer där de berättar om sin verksamhet.

Onsdagen den 15 december var det Sveriges dag på världsutställningen i Dubai. Från Sverige deltog stora delar av det svenska näringslivet med företag som Scania, Ericsson och SSAB, liksom kungen och representanter för svensk skogsnäring.

Den svenska paviljongen, som heter ”The Forest” består huvudsakligen av trä och är utformad med stammar, gläntor och stubbar. Skogsnäringen syns i utställningen genom filminslag från flera medlemsföretag, och här får besökare bland annat möjlighet att lära mer om Sveriges hållbara skogsbruk och hur man gör kläder av cellulosa.

Visar vägen mot hållbar framtid

– Från Skogsindustriernas sida är vi stolta över att vara en del av Sverigebilden och paviljongen är ett lysande exempel på vilka möjligheter det finns inom träbyggnad. Med vår medverkan vill vi visa träets och skogsråvarans alla möjligheter. Vi vill visa hur världen kan ta samma steg som Sverige ha gjort – med en växande bioekonomi för en hållbar framtid, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna, som under Sverigedagen deltog i ett panelsamtal med temat ”How can we co-create a Smart Society?”.

Även Henrik Sjölund, ordförande i Skogsindustrierna och vd för Holmen var på plats.

– Världsutställningen är en viktig plattform för att öka kunskapen om våra viktigaste frågor; att skogen ska brukas för klimatets skull och att alla produkter från skogen bidrar med klimatnytta. Svenska skogsbolag har unika möjligheter att bidra och vi är redan en viktig del av den gröna omställningen, säger Henrik Sjölund.

Den svenska paviljongen med sin fantasifulla utformning har redan väckt mycket uppmärksamhet bland besökarna, och ur skogsnäringens perspektiv är det förstås extra roligt att temat är just skogen. Reflex/Ripellino Arkitekter står bakom arkitekturen:

 – ”The Forest” bygger på idén om skogens vidsträckthet och det fria strövandet. Skogen har använts som metafor i allt från det arkitektoniska förhållningssättet till utställningens dramaturgi, med rum som inspirerats av gläntor, kojor och trädkronor. Den svenska paviljongen blir en öppen plats för reflektion som gynnar fantasi, kreativitet och samskapande. Ett fantasieggande möte mellan nordisk skog och arabisk mönsterverkan, mellan vår kultur och den kultur vi besöker, säger Alessandro Ripellino.

Viktig plattform

Det svenska deltagandet i världsutställningen är regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet. Målet är att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, främja Sverige som kunskapsnation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar.

– Sverige är på plats för att göra skillnad. Expo 2020 är en viktig plattform för att främja mänskliga rättigheter, jämställdhet och arbetstagares rättigheter, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).