Nya regeringen skickar positiva signaler till skogsnäringen

Statsminister Magdalena Andersson har utsett tre nya statsråd vars ansvarsområden är viktiga för skogsindustrin: Karl-Petter Thorwaldsson som näringsminister, Anna-Caren Sätherberg som landsbygdsminister och Khashayar Farmanbar som energiminister.

– Jag välkomnar alla tre till det viktiga uppdraget som statsråd. Det är roligt med tre ministrar som har insikter och engagemang i både basindustri och skogsnäring. Jag hoppas att det kommer märkas hela vägen till Bryssel, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

I regeringsförklaringen poängterade Magdalena Anderssons att äganderätten i skogen ska stärkas. ”Det är grunden för att i ökad utsträckning kunna ta tillvara skogens potential för ekonomi, klimat och miljö.”, sa den nya statsministern.

– Det här är viktiga signaler. Både på hemmaplan och i EU behövs svenska regeringens insatser för att säkerställa ett fortsatt starkt bidrag från svensk skogsnäring i den gröna omställningen, säger Viveka Beckeman.

Utöver rätten att bruka skogen finns det många andra frågor som är viktiga för svensk skogsindustri.
– Vi ser fram emot att få diskutera hur vi kan samverka för att hitta lösningar i frågor som energiförsörjning, infrastruktur, kompetensförsörjning och tillståndsprocesser med den nya regeringen.

Läs också: Viveka Beckeman mfl på Altinget Debatt:

Rättsosäkra miljötillståndsprocesser hotar Sverige som industrination