Höghastighetstågen sveper bort andra viktiga satsningar

I förslaget till nationell plan för transportinfrastruktur saknades viktiga besked om isbrytare och underhåll av nuvarande infrastruktur. Höghastighetstågen prioriteras fortsatt över andra viktiga satsningar.

Det var inte många goda nyheter för godstransporter i det förslag till nationell plan som Trafikverket presenterade den 30 november. Investeringen i höghastighetståg äter upp det mesta av investeringsutrymmet. Det betyder att viktiga satsningar för godstransporter inte kan genomföras och att regeringens strategi för godstransporter inte kommer förverkligas. Undantaget är vissa satsningar på järnväg. Här presenteras förslag på längre godståg och en särskilt pott för mindre åtgärder för godstrafiken. Dessutom innehåller planen bra satsningar på elektrifiering av vägtrafik och åtgärder för trafiksäkerhet.  

Fortfarande inga isbrytare

Karolina Boholm, talesperson i transport- och infrastrukturfrågor på Skogsindustrierna, ställer sig undrande till regeringens tystnad i frågan om nya isbrytare. Den har visat en vilja att bistå industriutvecklingen i norra Sverige med stora investeringar, och den svenska industrin är enig om att en ny isbrytarflotta behövs omgående.

– Mest bekymrad är jag över att regeringen struntat i riksdagens tillkännagivande om isbrytare. Men det är inte för sent att ändra sig. Isbrytarna kan fortfarande tas med i det slutgiltiga beslutet om infrastrukturplanen, som regeringen tar i maj eller juni 2022, säger Karolina Boholm. 

Underhållsskulden kommer att öka

Trafikverket måste förhålla sig till de ekonomiska ramar och det uppdrag som regeringen har beslutat. I regeringens Infrastrukturproposition var anslagen till underhåll av väg och järnväg betydligt lägre än de behov Trafikverket räknar med, vilket uppmärksammades av riksdagen. I nationella planen har regeringen utgått från januariavalet, där höghastighetstågen prioriteras högt och andra viktiga satsningar inte nämns.

– På längre sikt är underhållsskulden den viktigaste frågan för skogsindustrin. Vi vill att regeringen tar fram en långsiktig underhållsplan till riksdagen som tydligt visar vilket årtal det eftersläpande underhållet har betats av, säger Karolina Boholm