EU-politiker om COP26: ”Utsläppshandeln är vårt viktigaste verktyg”

Klimatfrågorna står högt upp på EU:s agenda. Erik Bergkvist och Jessica Polfjärd är två parlamentariker som ofta har anledning att diskutera dem. Här svarar de på tre snabba frågor.

  1. Vilka förväntningar har du på COP26?

  2. Vilka åtgärder vill du se för kraftigt sänkta fossila utsläpp globalt?

  3. Hur kan europeisk skogsnäring bidra till sänkta fossila utsläpp?

Erik Bergkvist, EU parlamentariker (S)

  1. Vi behöver öka våra klimatansträngningar, inte minst på global nivå. Inför alla COP-möten hoppas jag på tydligare åtgärder för att faktiskt leva upp till Parisavtalet, där lämnas ofta mer att önska, men jag förväntar mig att fler länder gör mer.
  2. Utsläppshandeln är vårt viktigaste verktyg, utformar vi en bra utsläppshandel gör vi enorm skillnad. Fler länder borde ta efter EU:s system, det skulle på allvar minska klimatförändringarna. 
  3. Skogen har en viktig roll att fylla. Skogen både absorberar koldioxid från atmosfären och bidar genom substitution, t.ex. genom att ersätta mer energiintensiva byggmaterial. Jag ser skogsnäringen som ett viktigt verktyg för att vi ska klara av klimatomställningen, inte minst i Sverige.

Jessica Polfjärd, EU-parlamentariker (M)

  1. Att de deltagande länderna kommer vara tydliga med inte bara vilka klimatmål de vill uppnå, utan även hur de vill nå dem. Här har vi i Sverige och EU ett ansvar att leda vägen med våra nya handlingsplaner för klimatneutralitet.
  2. För mig är såklart den främsta prioriteringen att få EU:s nya klimatlagstiftning på plats. Då kan vi få ner utsläppen rejält i Europa. Men vi måste också satsa mer på att få med oss de riktigt stora utsläpparna i arbetet.
  3. Skogsbruket spelar en viktig roll i omställningen. Vi ser fortfarande ett enormt beroende av fossila bränslen och material, även inom EU, och bioekonomin är central del av arbetet med att fasa ut det fossila. 

Varför ska skogsprodukter ersätta de fossila?