Dubbelreglering kan bli följden av förändringar i miljöbalken

Foto: Helen Grynfarb Helena Sjögren Miljödirektör Skogsindustrierna

Skogsindustrierna anser att klimaträttsutredningens förslag innehåller en rad goda ansatser. På grund av risken för dubbelregleringar och oklara prioriteringseffekter är det dock inte möjligt för Skogsindustrierna att ställa sig bakom det lagda förslaget.

– Skogsindustrins medlemmar arbetar hårt med att både bidra med att producera klimatkloka produkter och att sänka sina egna utsläpp. Vi ser tyvärr inte att förslagen från klimaträttsutredningen skulle skapa klimatnytta – snarare minska effektiviteten genom att införa ytterligare en dubbelreglering, säger Helena Sjögren, Skogsindustriernas talesperson i miljöfrågor.

Helena Sjögren har i dagarna besvarat regeringens remiss på klimaträttsutredningen. Hon menar att förslaget att klimatutsläpp ska regleras i tillståndsprocesserna, genom miljöbalken, skulle kunna innebära en olycklig dubbelreglering av svensk industris klimatutsläpp.

– Utredningen föreslår att klimat läggs in i miljöbalkens portalparagraf, men är inte tydlig med om klimatåtgärder ska ha högre prioritet än att åtgärda annan miljöpåverkan eller hur man anser att risken för att regleringen ökar utsläpp utanför Sveriges gränser ska hanteras. Därför kan Skogsindustrierna inte ställa sig bakom klimaträttsutredningens förslag, även om vi ser en rad goda ansatser i dem, säger Helena Sjögren.

Klimatet är en av samhällets största utmaningar och vi se vår bransch som en viktig del av lösningen.