COP26: Uppmärksamma klimatnyttan med skogen och skogsprodukter i Glasgow 2021

På klimatmötet COP26 i Glasgow ligger fokus på att öka länders åtaganden för minskade fossila utsläpp. Vilken roll kommer skogen och produkter från skogen få spela i detta?

Till COP26 kommer förhandlarna med vetskapen att de länder som skrivit under Parisavtalet måste göra mer för att minska de fossila utsläppen. Enligt IPCC, FN:s klimatpanel, behöver utsläppen minska med 45 procent till 2030 för att vara i linje med 1,5-gradersmålet. Nuvarande åtaganden skulle, enligt en ny FN-rapport, inte leda till minskade utsläpp utan tvärtom till en ökning med 16 procent.

I en intervju med Sveriges Radio tecknar Åsa Persson, forskningschef och vice vd på Stockholm Environment Institute, bilden: Ett 40-tal länder har inte uppdaterat sina klimatplaner till COP26, till exempel stora utsläppare som Indien och Kina. Andra länder har kvar samma ambition som tidigare och några har sänkt sin ambition som Brasilien och Kina. Samtidigt finns ljuspunkter. Allt fler länder har mål om förnybar energi och ett 70-tal länder har nu netto-noll mål till 2050. Om detta håller skulle man landa på 2,2 grader. Så på lång sikt ser det allt bättre ut, menar Åsa Persson.

Utöver de 70 länder Åsa Persson nämner har också 180 av världens större städer och 600 av världens 2000 största företag antagit netto-noll-mål.

Skogens roll i klimatförhandlingarna

Parisavtalet uppfattades, när det antogs 2015, som ett erkännande av skogen och skogsprodukters viktiga roll för att minska de fossila utsläppen. Alla länder uppmanades att stödja ett hållbart skogsbruk och verka för en minskad avskogning. Men ett varningens finger höjdes också. Skogsindustriernas dåvarande näringspolitiska chef, Mårten Larsson, uttryckte i en intervju en oro för att länder skulle frestas sätta av skog som kollager för att kompensera för fortsatta fossila utsläpp inom andra samhällssektorer. Så här sex år senare finns detta också med i diskussionerna, inte minst hos aktörer med netto-noll-ambitioner. Kollagret i skog och träd föreslås öka för att kompensera för fortsatta fossila utsläpp. Därmed kan det bli svårare att få gehör för att skogen ska brukas och användas, för att på så vis minska fossilberoendet. Det blir ett moment 22 där världen riskerar att gå miste om klimatlösningar som skogen erbjuder genom aktivt brukande och klimatsmarta produkter.

Få branscher kan som skogsnäringen kombinera finansiell framgång med storskaliga klimatnyttor genom sina produkter. Detta behöver uppmärksammas mer i klimatförhandlingarna.