Viktigt samtal om miljö- och klimatjournalistik

Utgångspunkten är DN:s artikelserie om skogsindustrin, men samtalet under Näringslivets medieinstituts seminarium den 1 september handlar i hög utsträckning om miljö- och klimatjournalistik i allmänhet.

Näringslivets medieinstitut har granskat DN:s artikelserie om skogsindustrin och konstaterar att den brister i allsidighet.

– Det är en ensidig bild av skogsnäringen som målas upp i artikel efter artikel. Den som följt den, utan att ta till sig av andra informationskällor, har fått en felaktig bild av skogsbruket, säger Mats Olin, chef för Näringslivets medieinstitut.

Mats Olin är fundersam över varför media aldrig ställer kritiska frågor till miljörörelsen.

– Media behandlar miljörörelsen som experter och bortser från att de har en politisk agenda och bedriver opinionsbildning precis som alla andra intresseorganisationer, säger Mats Olin.

Sven Börjesson, fd miljöjournalist och numera pensionär, menar att en del av problemet ligger i att agendajournalistik har blivit allt vanligare:

– Journalister vill påverka och föra fram sin åsikt. Därför väljer man mycket medvetet vilka intervjupersoner och fakta man vill lyfta fram och vilka fakta man vill välja bort.

  • Nyfiken på att höra mer? Här kan du lyssna i efterhand.

  • Här kan du ta del av NMI:s analys.